رینگ و پیستون

رینگ و پیستون

پیستون

وسیله ایست که در بوش سیلندر توسط شاتون بالا و پایین میشود تا چهار حالت موتور را تکمیل کند .بشکل استوانه ای توخالی که بالای آن مسدود شده و دارای چند شیار در اطراف جهت قرارگیری رینگها و یه سوراخ دو طرف راه بدر در پهلو بوده که محل قرارگیری گژن پین میباشد.

انواع مقطع پیستون

پیستون تخت   پیستون برآمده    پیستون فرو رفته

انواع پیستون

پیستون بیضی شکل 

پیستون شکافدار یا چاکدار   

پیستون خارج از مرکز 

پیستون های با تیغه محافظ اینوار

پیستون های موتورهای دوزمانه   

انواع دامنه پیستون

کامل ، نیمه برش و برش کامل

عیب های پیستون

کنده شدن لبه های روی پیستون

ذوب شدن لبه پیستون

ترکیدگی دامنه پیستون

گشادشدن محل قرار گیری گژن پین

گشاد شدن جای رینگ ها

طریقه نصب پیستون

پیستون هایی که محور گژن پین نشان بصورت خارج از مرکز است قسمت کوچکتر پیستون به طرف خار یا سوراخ روغن پاش شاتون و پشت دور موتور قرار میگیرند و پیستون هایی که چاک هایی بصورت T  دارند .این چاکها بطرف خار یا سوراخ روغن پاش شاتون و شت دور موتور قرار میگیرند.

تشخیص عیب بعد از باز کردن موتور و شماده یاتاقان ها

وجود حفره های ریز و حفره های کوچک و خطوط ریز روی سطح داخلی یاتاقان بیانگر وجود ذرات تا خالص در روغن می باشد

ایجاد خراش شدید در یک طرف هر دو نیم یاتاقان بیانگر مخروطی بودن میل لنگ یا شاتون می باشد

ایجاد خراش شدید در قسمت میانی یاتاقان ها، نشانه تراش نادرست میل لنگ می باشد

وجود سوختگی شدید و لکه های قرمز یل سرخ شدن روی یاتاقان،بیانگر کم رسیدن روغن به اندازه کافی به یاتاقان میباشد

سیاه شدن شدید سطح بیرونی یاتاقان نشانه کم بودن کشش قبلی در نشیمنگاه یاتاقان یا کم بودن پیش فشار یاتاقان میباشد

رینگ

پیستون به اندازه چند هزارم اینچ با جداره سیلندر خلاصی دارد برای جلوگیری از فرار کمپرس به داخل محوته کارتل و زیر پیستون و یا به خاطر جلوگیری از ورود روغن به داخل اتاق احتراق از رینگ در شیار پیستون ها استفاده شده تا بین پیستون و سیلندر یک اتصال خوب و آب بندی مناسبی بوجود آید .

وظایف رینگ

آب بندی بین پیستون وسیلندر و جلوگیری از ورود کمپرس به زیر پیستون

انتقال حرارت پیستون به جداره سیلندر

کنترل و هدایت روغن پاسیده شده به سیلندر و جلوگیری از روغن سوزی

انواع رینگ

رینگ های کمپرسی          رینگ های روغنی

عیبهای رینگ های پیستون روی موتور

چسبیدن رینگ در شیار پیستون

شکستن رینگ ها

چسبیدن رینگها در سیلندر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.